Bild på stadsmiljö i New York

på plats i verkligheten

Här bedrivs forskning och utbildning inom samhällsutveckling, näringslivsomvandling och sambandet mellan människa och natur.

Cinematic New York City by Alex Proimos // CC BY

GIS - en efterfrågad kompetens!

Mängden tillgängliga geodata växer hela tiden. Med kunskaper i geografiska informationssystem (GIS) kan du använda geodata för att upptäcka komplexa samband, visualisera statistik och ta fram underlag för säkra beslut.
Din GIS-kompetens efterfrågas inom offentlig och privat sektor där man arbetar med t.ex samhällsplanering, marknadsföring, klimatanpassning, logistik, hälsovård, miljövård och övervakning.

Sök vårens GIS-kurser nu!

Introduktion till geografiska informationssystem (GIS 1), 15 hp (UU-72035)
Geografiska informationssystem (GIS) II, 15 hp (UU-72014)

Foto: Mikael Wallestedt

Senast uppdaterad: 2021-09-17